Nápověda

Co je aplikace Fotokniha

Fotokniha je online aplikace pomocí které si můžete snadno a v pohodlí vašeho domova nebo kanceláře vytvořit a následně objednat fotoalbum ve formě knihy.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci aplikace Fotokniha je zapotřebí, aby Váš počítač disponoval procesorem Intel Pentium 4 nebo vyšším a minimálně 256MB operační paměti. Pro co nejefektivnější práci doporučujeme používat aplikaci Fotokniha v internetovém prohlížeči Google Chrome. Další podporované prohlížeče jsou Mozilla Firefox (verze 3.6 a vyšší) a MS Internet Explorer (verze 7 a vyšší).

Jak začít

Na úvodní stránce se přihlašte svým uživatelským účtem. Pokud máte kartičku s kódem a heslem, vepište tyto údaje do připravených polí. V případě, že zde nemáte svůj uživatelský účet nebo nedisponujete kartičkou s kódem, můžete pokračovat i bez přihlášení.

V dalším kroku klepněte na odkaz "Nová fotokniha". Pokud máte z minulosti již nějakou fotoknihu vytvořenou, zobrazí se seznam, v kterém můžete jednotlivé položky mazat, kopírovat, opětovně editovat nebo provést objednávku.
Pro editaci již vytvořené fotoknihy klepněte na odkaz "Editovat". Následně se načte samotná aplikace Fotoknihy.

Jednotlivé části aplikace

Aplikace je rozdělena celkem na čtyři části:
 1. Seznam listů
  V horní části aplikace se nachází seznam všech listů fotoknihy, přičemž první list představuje desky knihy (tzv. booklet). Mějte, prosím, na paměti, že v případě bookletu představuje levá strana zadní část a pravá strana přední část fotoknihy.
  Klepnutím na položku načtete zvolený list do okna editoru.

 2. Seznam akcí
  Seznam nástrojů akcí se nachází ihned pod seznamem listů. Význam jednotlivých akcí si můžete zobrazit klepnutím na ikonu s otazníkem (Ikona nápovědy) na začátku tohoto seznamu.

 3. Seznam nástrojů (podkladů)
  Seznam nástrojů (podkladů) se nachází v levé části aplikace. Ke každému vybranému nástroji je k dispozici podrobná nápověda. Tuto nápovědu zobrazíte klepnutím na ikonu s otazníkem (Ikona nápovědy), která je umístěna vpravo od roletového menu nástrojů.

 4. Editor
  Editor vyplňuje zbývající prostor aplikace.

Obecné principy používání

Editor podporuje metodu Drag-and-Drop (táhnout a pustit) a disponuje základními transformacemi jednotlivých elementů jakými jsou přesouvání, změna velikosti a otáčení. Ovládací prvky se zobrazí po klepnutí na vrstvu umístěnou v editoru. Aktuálně zvolená vrstva je zvýrazněna animovaným rámečkem po jejím obvodu.
Chcete-li například změnit pozadí navrhovaného listu, zvolte si nejprve v Seznamu nástrojů (podkladů) položku "Pozadí" a poté zvolené pozadí přetáhněte do editoru. Obdobný postup funguje pro ostatní nástroje (podklady).
Fotografie lze přesouvat do editoru pouze na pozice definované šablonou, přičemž cílová pozice se zvýrazní při kontaktu s fotografií. Rámečky a stíny lze aplikovat pouze na fotografie.

Základní postup vytvoření fotoknihy

 1. Navrhněte si list fotoknihy

  • Zvolte si šablonu:
   Do editoru přetáhněte šablonu ze seznamu. V ploše editoru se zobrazí pozice definované konkrétní šablonou. Do takto označených pozic poté můžete umístit Vaše fotografie.

  • Zvolte si pozadí:
   Ze seznamu pozadí si vyberte to, které nejlépe vystihuje Vaše představy a přetáhněte jej na plochu editoru. Pokud chcete, můžete pozadí umístěné v listu zesvětlit nebo naopak ztmavit pomocí posuvníku umístěného pod seznamem pozadí.

  • Vložte do listu fotografie
   Fotografie můžete do listu vkládat přetažením na pozici v šabloně, případně volně mimo pozici šablony. Fotografie upuštěné do předdefinové pozice v šabloně se automaticky přizpůsobí (rozměry a otočení). Fotografii upuštěné mimo pozici šablony se nastaví výchozí rozměr a nebude nijak otočena.

   Pro přidání fotografií můžete také využít poloautomatický režim hromadného vkládání:
   Klepněte na na vybrané fotografie při současném stisku klávesy CTRL nebo SHIFT - tímto dojde k označení zvolených fotografií. Označené fotografie poté můžete odeslat do editoru stisknutím tlačítka "Vybrané do editoru". Takto vložené fotografie se automaticky rozmístí do šablony dle pořadí.

   Pokud máte seznam fotografií prázdný, můžete jej naplnit nahráním souborů z Vašeho počítače pomocí tlačítka "Nahrát fotky z disku".

   Chcete-li některou z fotografií použít jako pozadí, označte ji klepnutím a poté stiskněte tlačítko "První vybranou na pozadí". Pokud máte označeno více fotografií, použije se první v pořadí.

   Poznámka: Každá fotografie nahraná do fotoknihy je označena vodoznakem, který Vás informuje zda je konkrétní fotografie vhodná pro tisk či nikoliv. Ve výsledné vytištěné fotoknize již tento vodoznak není.

  • Přidejte na fotografie rámečky nebo stíny
   Chcete-li zvolené fotografie umístěné v editoru vylepšit, přetáhněte na ně vybraný rámeček nebo stín.

   Můžete také využít hromadného nastavení rámečků nebo stínů:
   Nejprve si označte zvolený rámeček/stín a poté klepněte na tlačítko "Na všechny fotky v listu", případně "Na všechny fotky v knize".

  • Vytvořte si text a vložte jej do editoru
   Pro vytvoření Vašeho textu klepněte nejprve na tlačítko "Nový text" umístěné pod seznamem textů. Otevře se Vám okno kde můžete zapsat Váš text, vybrat si styl písma a barvu. Takto vytvořený text se po uložení objeví v seznamu textů odkud jej můžete přetáhnout do plochy editoru.
   Pro opětovnou změnu nastavení, klepněte na vybraný text v seznamu.
   Každý text lze do editoru vložit v neomezeném počtu. Pokud však změníte nastavení konkrétního textu (barvu, styl písma), projeví se toto nastavení u všech kopií tohoto textu v celé fotoknize.

  • Zarovnejte pořadí vrstev
   V seznamu vrstev můžete jednotlivé fotografie a texty mezi sebou zarovnávat. Toto je vhodné pokud se některé vrstvy navzájem překrývají a chcete některou z nich umístit výše či naopak níže.
   Pořadí vrstev je také možno měnit skokově nebo po krocích pomocí tlačítka v seznam akcí na plocho editoru.

 2. Výše uvedený postup opakujte pro všechny listy fotoknihy

 3. Uložte fotoknihu klepnutím na akci "Uložit fotoknihu" (Ikona uložení)

 4. Proveďte objednávku fotoknihy klepnutím na akci "Objednat fotoknihu" (Ikona uložení)

Pokud nejste hotovi s návrhem všech listů fotoknihy, můžete se k editaci vrátit kdykoliv v budoucnu. V tomto případě tedy neprovádějte objednávku fotoknihy, ale přesvědčte se, že jste provedli uložení aktuálního návrhu.
© PrestigePhoto s.r.o.